Hej, jak w tytule nie mogę się połączyć z serwerem indeksowania.
Komunikat wyskakuje mi przy uruchamianiu gry na zielonym tle. I tak już 3-ci...