price check on spros tanuki server? thanks in advance